Objednat k lékaři online UNIČOV Objednat antikoncepci online Uničov Objednat antikoncepci online Slatinice

Politika kvality

Vrcholové vedení společnosti GYNAP s.r.o. se zavázalo k následující politice.

 • Poskytovat nadstandardní lékařskou péči v gynekologickém a porodnickém oboru.
 • Zavádět moderní postupy vyšetřování a léčby.
 • Zlepšovat profesionální dovednosti zaměstnanců celoživotní prací na jejich plánu profesního rozvoje.
 • Zvyšovat znalosti a dovednosti zaměstnanců, vytvářet potřebné pracovní a organizační podmínky a rozvíjet motivaci zaměstnanců k týmové práci uspokojující zaměstnance.
 • Zlepšovat spokojenost pacientů:
  • dostatkem informací o prováděných diagnostických a léčebných výkonech
  • srozumitelností informací pro daného pacienta
  • seznámením pacienta stručně, výstižně a přitom srozumitelně se závěry léčby a dalším navrhovaným postupem
 • Zajišťovat bezpečnost práce zaměstnanců dodržováním pracovně-právních předpis.
 • Plánovat potřebné zdroje pro plnění cílů kvality.
 • Vedení organizace se zavazuje tuto Politiku kvality podporovat a to:
  • upřesňováním formou ročních plánů kvality organizace
  • vytvářením podmínek pro zaměstnance k plnění jejich cílů kvality
  • plánováním potřebných zdrojů pro plnění cílů kvality
 • Od zaměstnanců organizace očekáváme:
  profesionální, vlídný a vstřícný přístup k pacientům důsledné a přesné dodržování těch dokumentovaných postupů systému managementu organizace, které se týkají jejich působnosti v organizaci vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a její průběžnou kontrolu aktivní spolupráci s managementem organizace pro zlepšování kvality činností v organizaci, snižování nákladů a při vyhledávání podnětů ke zvýšení konkurenční schopnosti organizace

Ve Slatinicích dne 1.9.2011

MUDr. Pavel Soviar
jednatel